พื้นฐานคำสั่งภาษาซี ตัวกระทำการนิพจน์ ชุดคำสั่งฟังก์ชัน การรับและแสดงผลข้อมูล คำสั่งการควบคุมวบรอบ การสร้างฟังก์ชัน โครงสร้างของโปรแกรม แถวลำดับ ตัวชี้ตำแหน่ง และโครงสร้างการจัดการไฟล์