ปัญหาที่พบบ่อย (FAQ)

ปัญหาที่พบบ่อย (FAQ)
L

Question:

Login เข้าระบบ e-Learning ได้อย่างไร

(Last edited: Friday, 27 September 2013, 2:25 PM)
Answer:

อาจารย์และบุคลากร สามารถเข้าใช้งานระบบ e-Learning โดยใช้ username password ของระบบอินเทอร์เน็ต (NU Net)

นิสิต สามารถเข้าใช้งานระบบ e-Learning โดยใช้ username และ password ของระบบลงทะบียน (e-Registar)

*** หากมีปัญหาเกี่ยวกับ User ในการเข้าใช้งาน ติดต่อได้ที่ งานเครื่อข่ายและระบบสารสนเทศ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 หรือ โทร. 055-961524

U

Question:

User และ password ถูกต้อง แต่ทำไมยังเข้าใช้งาน e-Learning ของมหาวิทยาไม่ได้

(Last edited: Friday, 27 September 2013, 3:36 PM)
PDF document Question 2.pdf
Answer:

หากเกิดในกรณีนี้นิสิตสามารถทำการตรวจสอบความถูกต้องของ User และ Password ของตัวเองได้ืที่  งานเครื่อข่ายและระบบสารสนเทศ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 หรือ โทร. 055-961524

*** หากต้องการตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนให้ทำตามขั้นตอนในเอกสาร  Question 2.pdf ที่อยู่มุมขวาบนของคำถามนี้

Question:

หารายวิชาไม่เจอ เข้าระบบไม่เป็น จะทำยังไง

(Last edited: Wednesday, 2 October 2013, 2:34 PM)
PDF document Question 1.pdf
Answer:

1. เปิด Brower ขึ้นมาแล้วพิมพ์  elearning.nu.ac.th  (แนะนำว่าให้ใช้ Brower ของ google Chome)

2. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ User และ Password ที่เข้าใช้งาน Nu net ของมหาวิทยาลัย

3. หารายวิชาที่ต้องการจะเข้าเรียน ซึ่งอยู่ในบล๊อก My courses ทางซ้ายมือหากไม่มีให้คลิกที่  All Courses..  

4. ใส่ รหัสรายวิชา ในช่อง  Search courses : 

5. เจอรายวิชาแล้วคลิกที่รายวิชา จากนั้นทำการกรอก Enrolment key  เพื่อเข้าเรียนในรายวิชา 

*** หากยังสับสนให้โหลดไฟล์ Question 1.pdf ซึ่งอยู่มุมบนขวาของคำถามนี้ แล้วทำตามวิธีที่ได้อธิบายในเอกสาร

Question:

อาจารย์จะนำนิสิตเข้าเรียนรายวิชาได้อย่างไร?

(Last edited: Tuesday, 24 February 2015, 10:30 PM)
PDF document FAQ อาจารย์จะนำนิสิตเข้าเรียนรายวิชาได้โดย.pdf
Answer:

อาจารย์สามารถนำนิสิตเข้าเรียนรายวิชาได้โดย