Indonesia 2

1 Shooping

1. Reading (การอ่าน)

Please read the word on the box to add your vocabulary(จงอ่านคำศัพท์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้)

Word (คำศัพท์)

jeruk (ส้ม)

nanas(สับปะรด)

jambu(ชมพู่)

pisang(กล้วย)

durian(ทุเรียน)

melon (แตงโม)

papaya (มะละกอ)

bayam(ผักโขม)

terong(มะเขือยาว)

mentimun(แตงกวา)

jagung(ข้าวโพด)

kangkung(ผักบุ้ง)

kacang panjang(ถั่ว)

kentang (มันฝรั่ง)

berapa (อย่างไร)

harga (ราคา)

uang(เงิน)

beli(การซื้อ)

membeli(ซื้อ)

banyak(จำนวนมาก)

sedikit(จำนวนน้อย)

daging (เนื้อสัตว์)

daging ayam (เนื้อไก่)

daging kambing (เนื้อแกะ)

daging sapi(เนื้อวัว)

daging babi(เนื้อหมู)

ikan (ไก่)

telur (ไข่)

sekarang (ตอนนี้)

besok (พรุ่งนี้)

lusa (วันมะรืนนี้)

kemarin (เมื่อวาน)

kemarin lusa (เมื่อ 2 วันก่อน)

 

pasar (ตลาด)

supermarket (ตลาดในห้าง)

swalayan (ร้านค้าบุฟเฟ่ต์)

toko (ร้านค้าขายของ)

 

1.2 Sentences(รูปแบบประโยค)

To make a question when you buy something in the market(การแต่งประโยคคำถามเมื่อคุณไปซื้อของที่ตลาด)

The question word berapa is used to ask about a mount or quantities, whether it is countable or uncountable(คำว่า berapa ในประโยคคำถามจะใช้ในเวลาที่ถามปริมาณ และจำนวนของสินค้า)

 

For example: (ตัวอย่างประโยค)

Berapa harga jeruk itu? How much is that orange? (ส้มราคาเท่าไหร่)

Harganya Rp 5000 satu kilogram it is Rp 5000 per kilogram(ราคากิโลละห้าพันรูปีร์)

 

Berapa is commonly combined with banyak ‘ many/much

Berapa banyak kamu membeli patung? How many statues did you buy? (คุณซื้อรูปปั้นเหล่านั้นมาจำนวนเท่าไหร่?)

Saya membeli lima buah patung. I bought five statues (ฉันซื้อมา 5 อัน)

 

Besides using banyak, the question word berapa can also be combined with scale unit, for example kilo ‘kilogram’ liter ‘liter’, or meter ‘meter’. (*นอกจากนี้ คำว่า Banyak ยังสามารถใช้กับการบอกหน่วยต่างๆอย่างเช่น กิโลกรัม ลิตร หรือ เมตร)

 

Berapa kilo Anda membeli apel? How many kilos of apples did you buy ? (คุณซื้อแอปเปิ้ลมากี่กิโลกรัม?)

Saya membeli dua kilo  apel. I bought two kilos of apples. (ฉันซื้อแอปเปิ้ลมา 2 กิโล)

Berapa liter Anda menjual bensin setiap hari? How many liters of gas do you sell every day? (ในแต่ละวันคุณขายน้ำมันได้เท่าไหร่?)

Saya menjual seratus liter bensin setiap hari. I sell a hundred liters of gas every day. (ฉันขายได้ประมาณหนึ่งร้อยลิตรต่อวัน)

Sumber: Buku BIPA Lentera I

 

1.3 Paragraf(บทความ)

Please read carefully the paragraph below (จงอ่านบทความที่กำหนดให้)

 

 

Baju Muslim Dahlia

            Besok Dahlia ulang tahun. Ibu akan membelikan Dahlia baju baru. Hari ini Ayah dan Ibu pergi ke pasar baru untuk membeli baju. Ibu memilih baju muslim berwarna biru dan putih. Dahlia sangat senang karena diberi hadiah ulang tahun.

Jawablah ! Please answer the question below according to the paragraph (จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง)

 1. Kapan Dahlia ulang tahun ? (วันเกิดของ Dahlia มีขึ้นเมื่อใด?)
 2. Hadiah apa yang diberikan ibu ? (แม่ซื้ออะไรให้เธอ?)
 3. Baju warna apa yang ibu beli ?   (แม่ซื้อเสื้อสีอะไรให้เธอ?)

Belanja di Pasar

Shoping in the Market (…)

Pada hari Minggu, Natasya dan Ibunya pergi ke pasar, mereka akan membeli buah-buahan dan sayur-sayuran untuk dimasak. Hari ini mereka akan memasak sayur asem. Bahan-bahan yang diperlukan adalah labu, melinjo, kacang panjang, jagung, dan kacang tanah. Selain membeli sayuran, Natasya dan ibunya membeli buah pepaya dan durian. Natasya senang pergi ke pasar karena ia dapat membantu ibunya.

 

Jawablah ! Please answer the question below according to the paragraph (จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง)

 1. Siapa yang pergi ke pasar? (ใครไปตลาด?)
 2. Apa saja yang mereka beli? (พวกเขาซื้ออะไร?)
 3. Sebutkan buah-buahan yang dibeli oleh Natasya? (Natasya ซื้อผลไม้อะไร?)
 4. Sebutkan sayuran yang dibeli oleh Natasya? (Natasya ซื้อผลไม้อะไร?)
 5. Mengapa Natasya senang pergi ke pasar? (ทำไม Natasya รู้สึกมีความสุขทุกครั้งเวลาไปตลาด?)

Sumber : Buku BIPA UPI 2007

Fill the crossword below according to the clue (จงเติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง) !

 

 

 

 

Please find the words 15 words inside the box (จงหาคำศัพท์ในตารางที่กำหนดให้ ซึ่งจะมีทั้งหมด 15 คำ)

2. Listening (การฟัง)

2.1 Please listen carefully to the tape or reading your teacher and write in the box below the words

1

2

3

4

5

6

2.2 Please write the sentence that you listen from your teacher or from your friend and write in the box below (จงเขียนประโยคที่ได้ยินต่อไปนี้ลงในตาราง)

1

 

2

 

3

 

4

 

 

3. Write (คำศัพท์)

3.1 Write word (การเขียนคำศัพท์)

3.1.1. Arrange the new words from mix alphabets below (จงเรียงคำที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้ให้ถูกต้อง)

p-s-n-g-i-a = pisang

d-r-n-u-i-a =…………………….

j-m-b-a-u=…………………

j-r-k-u-e=……………………….

a-e-p-l =…………………….

e-o-m-l-n =……………………...

o-e-w-r-t-l=…………………….

e-a-k-n-t-n-g=…………………….

a-u-k-n-g-k-n-g=………………………

e-i-u-m-n-t-m-n=……………………

a-u-j-g-n-g=…………………

 

3.1.2 Pictures and words (...)

b. Tuliskan pada titik-titik di bawah ini Please write underline! (…)

ü  Buah-buahan                   fruit              (…)            

                  

                                                                                                        

                                                                         

                 _ _ _ _ _ _                                          _ _ _ _ _                                              _ _ _ _ _

                                                                                      

 

                                  

                                          _ _ _ _                                                          _ _ _ _ _

      

Sayuran            vegetables (…)

                                                                                                        

 

       _ _ _ _ _ _                                            _ _ _ _ _                                       _ _ _ _ _ _ _

 

                               

 

                       _ _ _ _                                            _ _ _ _ _ _ _                                          _ _ _ _ _ _

Sumber : Buku BIPA UPI 2007

 

 

 

3.2 Write sentences (การเขียนรูปแบบประโยค)

a. Susunlah kata di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang padu! Arrange the word below to be correct sentences! (จงเรียงประโยคที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้ให้ถุกต้อง)

 1. pasar – ke – Ibu – pergi

….

 1. membeli – baju – Anita – baru

….

 1. harga – pensil – Berapa – dan – pulpen

….

 1. Ayah – mangga – jeruk – dan – membeli

….

 1. Anita – Ayah – dan – sepatu – toko – pergi – ke

….

Sumber : Buku BIPA UPI 2007

b. According to the sentences below please find the correct sentences in bahasa make line to point the word(จงจับคู่ประโยคที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้ให้เหมาะสมกับภาษาบาฮาซา)

 

 

Mother goes to the market(คุณแม่ไปตลาด)

Ayah dan Anita pergi ke toko sepatu

Anita buys new cloth (คุณพ่อซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่)

Ayah membeli mangga dan jeruk

How much money the pencil and bolpoint? (ปากกาและบอลพอด์ยมีราคาเท่าไหร่?)

Berapa harga pensil dan pulpen

Father buys mango and orange (คุณพ่อซื้อมะม่วงและส้ม)

Anita membeli baju baru

Father and Anita go to shoes store (คุณพ่อกับอนิตาออกไปร้านขายรองเท้า)

Ibu pergi ke pasar

 

 

 

4. Berbicara Speaking (การพูด)

4.1 Please notice every syllabi and sound to read every word below. (จงหัดอ่านและออกเสียงคำต่อไปนี้)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku Bahasa Indonesia SD kelas 1 Iskandar 2009

4.2 Please practice this dialogue with your  friends.(จงฝึกบทสนทนาดังต่อไปนี้กับเพื่อน)

4.2.1 Pergi ke pasar go to the market (ไปตลาด)

Ningrum: “Selamat sore  Asih”

Asih: “Selamat sore Ning?”

Ningrum : “mau pergi kemana? “

Asih: “oh ya, saya mau pergi ke pasar”

Ningrum: “mau membeli apa?”

Asih: “mau membeli sayuran”

Ningrum: “Boleh ikut”

Asih: “Boleh”

 

4.2.2 Membeli buah Buy fruits (ซื้อผลไม้)

 Bacakan percakapan di bawah ini dengan temanmu! Read the dialogue with your friends! (มาฝึกอ่านบทสนทนากับเพื่อนๆกัน!)

  Penjual  : “Ada yang bisa saya bantu?”

  Natasya : “Ya, saya ingin membeli buah. “

  Penjual  : “Buah apa? Berapa banyak?

  Natasya : “Buah pepaya, 1 kilogram. Berapa  harganya?”

  Penjual  : “Rp. 4.000,00”

  Natasya : “Bisa kurang? Rp. 3.000,00 saja ya?”

  Penjual  : “Hmm…harga pasnya Rp. 3.500,00.”

  Natasya : “Oh…baiklah kalau begitu saya beli 1  kilogram ya, Bu.”

Sumber : Buku BIPA UPI 2007

 

 

 Latihan Practice (การฝึกฝน)

a. Lengkapilah kalimat berikut Complete the dialogue below (เติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์)

Ningrum: “Selamat …….  Asih”

Asih: “Selamat ….. Ning?”

Ningrum : “mau …….. kemana? “

Asih: “oh ya, saya mau …….. ke pasar”

Ningrum: “mau ……. apa?”

Asih: “mau ……. sayuran”

Ningrum: “…….. ikut”

Asih: “Boleh”

 

b. Isilah titik-titik dalam percakapan dibawah ini fill the blank use the words below (จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง)!

(,buah, saya ,harganya, Berapa , kilogram)

  Penjual  : “Ada yang bisa……… bantu?”

  Natasya : “Ya, saya ingin membeli……… “

  Penjual  : “Buah apa? ………….banyak?

  Natasya : “Buah pepaya, 1 kilogram. Berapa…………  ?”

  Penjual  : “Rp. 4.000,00”

  Natasya : “Bisa kurang? Rp. 3.000,00 saja ya?”

  Penjual  : “Hmm…harga pasnya Rp. 3.500,00.”

  Natasya : “Oh…baiklah kalau begitu saya beli 1  ……………………………ya, Bu.”

 

 

Lengkapilah dialog di bawah ini complete the dialogue below! (เติมบทสนทนาที่กำหนดให้สมบูรณ์)

Contoh Example (ตัวอย่าง)

A : Berapa harga 1 kg buah apel?

B : Hanya Rp 15.000,00.

A : Bagaimana jika Rp 10.000,00 saja?

B : Maaf, itu sudah harga pas.

A : Berapa harga satu kaleng susu?

B : ….

A : ….

B : Maaf, ….

A : ….

B : ….

A : ….

B : ….

5. Budaya culture (วัฒนธรรม)

5.1 Read paragraph below (จงอ่านบทความที่กำหนดให้)

Raja Ampat

Raja Ampat ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางชีววิทยาและธรรมชาติเช่นเดียวกับปาปัวที่ถูกแต่งตั้งเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการประดาน้ำ พื้นที่แห่งนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของสิ่งมีชีวิตทางทะเลและธรรมชาติรอบๆพื้นที่ทะเลก็สวยและน่าดึงดูดมากๆ ปาปัวตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1993 ซึ่งก่อนหน้านี้มีชื่อว่า Raja Ampat  สถานที่แห่งนี้ยังคงอยู่ภายใต้ดูแลและอนุรักษ์มามากกว่า 20 ปีเพื่อให้กลายเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่ใหญ่ที่สุด ปาปัวเป็นสถานที่ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นพื้นที่น่ามหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลกเพราะว่า เป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆที่พร้อมให้กับนักท่องเที่ยว มีการบริการที่ดี  และนักท่องเที่ยวก็มีส่วนรวมในการช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่แห่งนี้เช่นกัน ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่มีการช่วยเหลือและอนุรักษ์พื้นที่ Raja Ampat ไว้ โดยพวกเขานั้นจะมีการจัดทำอุทยานแห่งชาติทางทะเล และสถานที่อาศัยเช่น รีสอร์ทหรือโรงแรมก็ถูกออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นกัน อุทยานทางทะเลมีส่วนช่วยให้สัตว์น้ำทะเลยังคงมีชีวิตอยู่ ในขณะที่ Dampier Straight ก็มีการสร้างเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับสปีชีย์ของ สัตว์ทะเลจำพวก ปลาฉลามและปลาวาล ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ด้วย

“พวกเราจะพยายามทำให้ท่องเที่ยวมีความสุขที่สุดและได้รับประสบการณ์ดีๆจากการมาเที่ยวที่ Raja Ampat” นี่เป็นคำกล่าวของประชากรที่อาศัยในพื้นที่แห่งนี้  และพวกเขาก็ได้ตั้งปณิธานว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลและอนุรักษ์พื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่ส่งผลดีต่อทั้ง มนุษย์ และ สัตว์น้ำทะเล ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พื้นที่แห่งนี้เปรียบเสมือนดินแดนมหัศจรรย์หรือสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือน

Sumber: http://www.papua-diving.com/

 

Answer this question (จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง) True or false

1)     Raja Ampat is in Papua Island (Raja Ampat อยู่บนเกาะปาปัว?)

2)     Raja  is the famous destination in Papua (Raja เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในหมู่เกาะปาปัว?)

3)     Papua Diving is the most popular choice for an amazing Raja Ampat (Papua Diving เป็นส่วนที่น่าดึงดูดที่สุดของ Raja Ampat?)

4)     Papua is the west part of Indonesia (ปาปัวอยู่ทางตะวันตกของประเทศอินโดนีเซีย?)

5)     Papua is nearby Medan (ปาปัวตั้งอยู่ใกล้กับ Medan?)