โครงสร้างหัวข้อ

 • หัวข้อ 2

  Perkenalan dengan Orang Lain การแนะนำตัวเอง

  Introducing self with other

 • หัวข้อ 3

  Topic: 

  KeluargaครอบครัวFamily

 • หัวข้อ 4

  Topic: 

  Sarana Umum dan Lingkungan Rumah พื้นที่สาธารณะและที่บ้าน Public Area and Home 

 • หัวข้อ 5

  Topic: 

  Pekerjaan dan konjungsiอาชีพและคำเชื่อมConjunction 

 • หัวข้อ 6

  Unit 6: Makanan dan Minumanอาหารและเครื่องดื่มFood and Beverage 

 • หัวข้อ 7

  Unit 7 : Arah danLokasi เครื่องหมายลูกศรและแผนที่  Arrow and map

 • หัวข้อ 8

  Unit 8: Sarana การขนส่งTransportasi 

 • หัวข้อ 9

  Unit 9 : Kegiatan Sehari-hari(ชีวิตประจำวัน, กิจวัตรประจำวัน)Daily Activity 

 • หัวข้อ 10

  Unit 10: Kegiatan Akhir Pekan