วิถีทางการเกิดสารเมแทบอไลท์ที่ไวต่อปฏิกิริยาในร่างกาย บทบาทของสารเมแทบอไลท์ที่ไวต่อปฏิกิริยาด้านการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการเกิดพิษ โครงสร้างที่มีแนวโน้มเกิดเป็นสารเมแทบอไลท์ที่ไวต่อปฏิกิริยา