การสร้างภาพเพื่อการสื่อสาร การเปลี่ยนแนวคิด และจินตนาการให้เป็นภาพ เทคโนโลยีการถ่ายภาพนิ่ง ภาพวาดและ การสื่อความหมายของงานศิลป เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่ ประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพ ทฤษฎีการถ่ายภาพ ประโยชน์ของภาพต่อการติดต่อสื่อสาร การทำงานของ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์เสริม การจัดองค์ประกอบภาพ การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัดขยายภาพ