ปฏิบัติเพลงต่างๆ และเพลงเดี่ยวขั้นสูง รวมทั้งเทคนิคชั้นสูงในการบรรเลง