การใช้งานเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมบรรณาธิกรณ์ ตัวแปลโปรแกรม โปรแกรมเชื่อมโยง โปรแกรมตรวจแก้จุดบกพร่อง การทดสอบทีละหน่วย