แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบและวิเคราะห์ อัลกอริทึม  สัญลักษณ์เชิงเส้นกำกับ 
การวิเคราะห์เชิงเส้นกำกับ  อัลกอริทึมแบ่งแยกและเอาชนะ  การโปรแกรมแบบพลวัต  อัลกอริทึมเชิงละโมบ  เอ็นพีบริบูรณ์