ประวัติความเป็นมา ระบบการทำงาน ส่วนประกอบพื้นฐานและการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ทางด้านการเรียนด้านประวัติศาสตร์ การติดต่อสื่อสาร การจัดการสารสนเทศ และการวิจัยทางประวัติศาสตร์