ศึกษาอุตสาหกรรมเคมีอินทรีย์ วัตถุดิบ การจำแนกเคมีภัณฑ์จากปิโตรเลียมตามแหล่งกำเนิด ผลิตภัณฑ์มีเทน อะเซทิลีน เอทิลีน โพรพิลีน บิวตะไดอีน สารอะโรมาติกจากปิโตรเลียมและคาร์บอนแบลค
Meaning, characteristic and research goal, type and research process, variables and hypothesis, collecting data, proposal and research writing evaluation and its application, ethics of researcher, proper techniques of research methodology in science and technology